მოლისანი ანტისეპტიკი - ზოგადტოქსიური მოქმედების შესწავლა.

მოლისანის ზოგადტოქსიური მოქმედების შესავლა