აქვასოლი - ახალი თაობის სადეზინფექციო საშუალება.

აქვასოლი - ახალი თაობის სადეზინფექციო საშუალება.

1000 მლ.- 25,0 ლარი
5000 მლ.- (125,0) 100,0 ლარი

👉 სადეზინფექციო ხნსარი აქვასოლი (ნეიტრალური ანოლიტი) გამოიყენება ზედაპირების და ჰაერის დეზინფექციისათვის განზავების გარეშე. მას ახასიათებს ვირუსების, მიკრობების, ბაქტერიების, სოკოს და ა.შ. საწინააღმდეგი მოქმედება.

აქვასოლი შეიძლება გამოვიყენოთ სახლსა და ნებისმიერ დაწესებულებაში შესხურებით ან გადაწმენდით. დეზინფექციის შემდგომ ზედაპირები არ საჭიროებს განსაკუთრებულ დამუშავებას. როგორც ეკოლოგიურედ სუფთა და მაღალაქტიური პროდუქტი, აქვასოლით შეიძლება ჭურჭლის, ხილისა და ბოსტნეულის დეზინფექცია და გაუვნებელყოფა. სადეზინფექციო ხნსარი აქვასოლი გამოიყენება სოფლის მეურნეობაშიც.

❗️ ხელის, კანის და ლოწრწოვანის გაუსნებოვნებისთვის გამოიყენეთ მოლისანი ანტისეპტიკი

1000 მლ.- 50,0 ლარი
5000 მლ.- (160,0) 120,0 ლარი

ეპიდემიის დროს ვირუსული დაავადებების პროფილაქტიკა.
რესპირატორული დაავადებისა და ეპიდემიების დროს პროფილაქტიკისთვის რეკომენდირებულია როგორც ხელების და სახის დამუშავება ასევე ცხვირ-ხახის გამორეცხვა მოლისანი ანტისეპტიკით.

პროცედურა სასურველია გაიმეოროთ დღეში 4-5 ჯერ და განსაკუთრებით სახლში დაბრუნებისთანავე. ეს მოგცემთ საშუალებას გააუვნებელყოთ ყველა პათოგენური მიკროორგანიზმი, რომელიც მოხვდა თქვენს კანზე და ორგანიზმში.

👉 სადეზინფექციო ხნსარი აქვასოლი (ნეიტრალური ანოლიტი) ახალი თაობის სადეზინფექციო საშუალება, რომელსაც შეუძლია გადაწყვიტოს ადამიანის ზოგადი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ამასთან ერთად ახასიათებს უვნებლობა ნებისმიერი თბილსისხლიანებისა და გარე სამყაროსათვის. აქვასოლი მიიღება საწყისი ხსნარის თანამიმდევრული დამუშავებით (წყალი, მარილი) ძირითადი დიაფრაგმული ელექტროქიმიური რეაქტორის კათოდურ და ანოდურ კამერაში. ეს არის მაღალი სამეცნიერო დონის ბიოქიმია.

რეკომენდირებულია საქართველოს კომპლემენტარული და ალტერნატიული მედიცინის ეროვნული ცენტრის მიერ.

შემადგენლობა:
anolit neutral 0,06%.
nano argentum 10ppm

👉 სადეზინფექციო ხნსარი აქვასოლი.
✔ აქვასოლი ხასიათდება მაღალი ანტიმიკრობული აქტიურობით ყველა პათოგენური მიკროორგანიზმის მიმართ.
✔ აქვასოლი წარმოადგენს უნივერსალური დანიშნულების ხსნარს და გამოიყენება როგორც სადეზინფექციოდ, ასევე შენობების დასასუფთავებლად, ხელსაწყოების, ტანსაცმლის, საოჯახო ნივთების სადეზინფექციოდ და ჰაერის გასასუფთავებლად.
✔ აქვასოლი წარმოადგენს ეკოლოგიურად სუფთა საშუალებას, რაც უფლებას გვაძლევს მის გამოყენებას ჭურჭლის გასარეცხად, კვერცხების დეზინფექციისა და გაუვნებელყოფაში, ხილისა და ბოსტნეულის მოსარწყავად მათი ვარგისიანობის ვადის გასახანგრძლივებლად.
✔ აქვასოლი გამორიცხავს მის მიმართ პათოგენური მიკრობების რეზისტენტობის გამომუშავებას ნებისმიერ ხანგრძლივ და შეუწყვეტელ პერიოდში, რაც განპირობებულია ანოლიტის აქტიური ნივთიერებების მეტასტაბილურობოთ.
✔ აქვასოლი ხასიათდება ტოქსიურობის მინიმალური კლასით (IV). საინგალაციო და ენტერალური მოქმედებისას კან-რეზორფსიული და გამაღიზიანებელი არ აღინიშნება.
✔ აქვასოლი გამოიყენება სამშობიარო განყოფილებებსა და ბავშთა დაწესებულებებში. აქვასოლი შეიძლება გამოყენებულ იქნას გახეხვით, მორწყვით, დასველებით, გაფქვევით. აქტიური ნივთიერების დაბალი კონცენტრაცია მის სწრაფ მოქმედებასთნ ერთად განაპირობებენ მის არა აგრესიულ მოქმედებას სხვადასხვა საგნებზე.
✔ აქვასოლი წარმოადგენს ეკოლოგიურად სუფთა საშუალებას ვინაიდან არ ტოვებს კვალს ობიეექტების დამუშავების შემდეგ, და ანოლიტის აქტიურმოქმედი ნივთიერებები მთლიანად, თვითნებურად დეგრადირებულნი არიან სასმელ დაბალმინერალური წყლის მდგომარეობამდე.
✔ აქვასოლი შეიძლება გამოყენებულ იქნას ობიექტების დამუშავებისას ადამიანების თანხლებით.
✔ აქვასოლი წარმოადგენს მზა ხსნარს, რომელიც არ საჭიროებს განზავებას. მას შეუძლია შეცვალოს 99%-ზე მეტი სადეზინფექციო საშუალება მაღალი დონის გასუფთავებისა და დეზინფექციის ერთდროული უზრუნველყოფით.

👉 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის №217/ნ ბრძანებით ნეიტრალური ანოლიტი (anolit neutral) შეტანილია ს.ს.ს. საშუალებების ნუსხაში.

მნიშვნელოვანი გაფრთხილება:

საიტზე წარმოდგენილი ყველა პრეპარატი, მიეკუთნება კომპლემენტარული მედიცინის საშუალებების ჯგუფს. ფორმალურად ამ საშუალებებს არ სჭირდებათ ექიმის რეცეპტი, და ნებისმიერი ადამიანი უფლებამოსილია თვითონ მიიღოს გადაწყვეტილება მათი შეძენისა და გამოყენების თაობაძე. საიტი molisani.ge, განკუთვნილია მომხმარებლის ინფორმაციულობისათვის კომპლემენტარული მედიცინის პრეპარატების საკითხებთან დაკავშირებით. საიტი - molisani.ge-ს ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი დასმული დიაგნოზსა და დანიშნულ მკურნალობაზე. ეს საკითხები სათანადო კომპეტენციის მქონე მედიცინის სპეციალისტების სფეროს წარმოადგენს.