მსხვილი ნაწლავის მცენარეების ნაკრები

მსხვილი ნაწლავის მცენარეების ნაკრები

ფასი ..,0 ლარი.

შემადგენლობა: Organic psyllium husks, organic flax seed, organic rhubarb, organic ginger, organic licorice, and bentonite clay. Органическая шелуха псилиума, органическое семя льна, органический ревень, органический имбирь, органическая солодка и бентонитовая глина., ჟელატინი (კაფსულა).

მიღების წესი: Take this product (child or adult does) with at least 8 oz. (a full glass) of water or other fluid. Taking this product without enough liquid may cause choking. See choking warning.
Возьмите этот продукт (ребенок или взрослый делает) по крайней мере 8 унций. (полный стакан) воды или другой жидкости. Прием этого продукта без достаточного количества жидкости может вызвать удушье. Смотрите предупреждение удушья.

უკუჩვენება, მიიღება სიფრთხილით:
This product contains Rhubarb Root (Rheum palmatum). Read and follow directions carefully. Do not use if you have or develop diarrhea, loose stools, or abdominal pain because Rhubarb Root may worsen these conditions and be harmful to your health. Consult your physician if you have frequent diarrhea or if you are pregnant, nursing, taking medication, or have a medical condition. CHOKING: Taking this product without adequate fluid may cause it to swell and block your throat or esophagus and may cause choking. Do not take this product if you have difficulty in swallowing. If you experience chest pain, vomiting, or difficulty in swallowing or breathing after taking this product, seek immediate medical attention.
Этот продукт содержит корень ревеня (Rheum palmatum). Внимательно прочитайте и следуйте инструкциям. Не используйте, если у вас есть или развивается диарея, жидкий стул или боли в животе, потому что корень ревеня может ухудшить эти условия и нанести вред вашему здоровью. Проконсультируйтесь с врачом, если у вас частая диарея или если вы беременны, кормите грудью, принимаете лекарства или заболеваете. УДУШЕНИЕ: прием этого продукта без достаточного количества жидкости может вызвать его отек, блокирование горла или пищевода, а также может вызвать удушье. Не принимайте этот продукт, если у вас есть трудности с глотанием. Если после приема этого продукта вы испытываете боль в груди, рвоту или затрудненное глотание или дыхание, немедленно обратитесь к врачу.

მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ ქრონიკული დაავადებების თითქმის 90% გამოწვეულია ადამიანის ორგანიზმში პარაზიტების და ტოქსინების არსებობით.
ანალიზის ინოვაციური მეთოდი - ჰემოსკანირება გვაძლევს საშუალებას 15-30 წუთში შევისწავლოთ სისხლის ცოცხალი წვეთი პათოგენური მიკროორგანიზმების, ჭიების და მისი მატლების, სოკოვანი ინფექციისა და სხვა პარაზიტების არსებობაზე.
საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენება მოლისანის ანტიპარაზიტარული ფორმულა.
ჰემოსკანირებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით ☎️ +995 322 18-04-04

მნიშვნელოვანი გაფრთხილება:

საიტზე წარმოდგენილი ყველა პრეპარატი, მიეკუთნება კომპლემენტარული მედიცინის საშუალებების ჯგუფს. ფორმალურად ამ საშუალებებს არ სჭირდებათ ექიმის რეცეპტი, და ნებისმიერი ადამიანი უფლებამოსილია თვითონ მიიღოს გადაწყვეტილება მათი შეძენისა და გამოყენების თაობაძე. საიტი molisani.ge, განკუთვნილია მომხმარებლის ინფორმაციულობისათვის კომპლემენტარული მედიცინის პრეპარატების საკითხებთან დაკავშირებით. საიტი - molisani.ge-ს ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი დასმული დიაგნოზსა და დანიშნულ მკურნალობაზე. ეს საკითხები სათანადო კომპეტენციის მქონე მედიცინის სპეციალისტების სფეროს წარმოადგენს.